POZOR!!! Nová sekcia na stránke “ Hráme sa doma“

 

2%_letačik MS

Naša MŠ v Kvetoslavove je dvojtriedna. Poskytuje výchovu a vzdelávanie spravidla deťom od 3 rokov až po vstup do základnej školy. Výchovno – vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.