!!!!!!!PRERUŠENIE PREVÁDZKY!!!!!

Prerušenie prevádzky

 

POKYNYK PREVÁDZKE MŠ

Organizácia prevádzky MŠ KV

Prevádzka materskej školy Kvetoslavov

Príloha č.1

 

MŠ v Kvetoslavove je dvojtriedna. Poskytuje výchovu a vzdelávanie spravidla deťom od 3 rokov až po vstup do základnej školy. Výchovno – vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.